Labas! Rusija yra didelė ir graži valstybė. Rusijõs sóstinė yrà Maskva. Bet mes gyvaname Krasnoyarske. Krasnoyarskas yra vienas iš didžiųjų miestų Rusijoje. Krasnojarske yra milijonas gyventoju. Jìs yrà priẽ gražios Jenisejaus ùpes. Taĩ labaĩ gražus miẽstas. Čià yrà kalnai ir pušynas. Krasnoyarsko sim̃bolis - Paraskevos Pyatnicos koplytėlė. Jìs stóvi miẽste añt áukšto Karaulnos kálno. Koplyčia pavaizduota ant 10 rublių banknotas. Krasnoyarsko senãmiestis yrà miẽsto centrè. Jis dìdelis ir̃ labaĩ gražùs. Čià daũg gražių̃ gatvių̃ ir labaĩ senų̃ namų̃. Krasnoyarske yra devyni universitètai. Atvažiúokite pas mus.