1. Parašykite tinkamą formą.

MŪSŲ NAMAS

Aš gyvenu dideliame name (didelis namas) ant aukšto kalno. (aukštas kalnas). Ne … visiems žmonėms …. (visi žmonės) patinka gyventi … dideliuose namuose …. (dideli namai). Aš suprantu, kodėl – kartais tokių namų … laiptinėse …. (laiptinės) ir … kiemuose … (kiemai) daug šiukšlių. Bet mūsų namas yra kitoks. Jis panašus į … pilį.. (pilis). Bet ne tik todėl, kad yra iš … raudonų plytų.(raudonos plytos). O todėl, kad mūsų namas yra labai tvarkingas, o kiemas labai gražus.

Aplink … namą. (namas) – puikūs gėlynai, … visuose balkonuose …. (visi balkonai) – raudonos, baltos ir violetinės gėlės. Mūsų kiemą prižiūri labai tvarkingas kiemsargis. …Jo. (Jis) vardas Juozas. … Ankstų rytą.. (Ankstus rytas) Juozas jau šluoja … kiemą ….. (kiemas), … vakarą … (vakaras) taip pat susitinku … jį …. (jis) kieme su … šluota.. (šluota). … Rudenį ………… (Ruduo) ir … pavasarį…. (pavasaris) visi kaimynai kartu tvarko … kiemą … (kiemas). … Žiemą …. (Žiema) padeda … Juozui …. (Juozas) valyti sniegą.

Ant … patogių suoliukių.. (patogūs suoliukai) mėgsta sėdėti mamos. Jos skaito … laikraščius, knygas, žurnalus.. (laikraščiai, knygos, žurnalai), o jų maži vaikučiai žaidžia … smėlio dėžėse …. (smėlio dėžės): stato … pilis …. (pilys), kepa … smėlio pyragus.. (smėlio pyragai).

2. Parašykite tinkamą formą.

 1. Eglė sutvarkė(sutvarkyti) kambarį.
 2. Mergaitės … pakabino … (pakabinti) užuolaidas.
 3. Vaikai … nepamiršo… (nepamiršti) užrakinti durų.
 4. Tomas… statė / statys…. (statyti) namą.
 5. Andrius vakar … išsiurbė …. (išsiurbti) kilimą ir … išnešė.. (išnešti) šiukšles.
 6. Vaikinai šį paveikslą rytoj … pakabinsite.. (pakabinti) čia.
 7. Viktoras … palydėjo / palydi …. (palydėti) draugus į stotį.
 8. Andriaus … pastatė …… (pastatyti) automobilį už namo.

3. Netinkamas formas išbraukite.

 1. Vakar mes pirkome pirksime perkame naujus baldus.
 2. Marijau, pasakyk, kur reikia pakabinti pakabino pakabins paveikslą.
 3. Edita, ar jau sutvarkysi sutvarkei sutvarkyk kambarį?
 4. Aš negaliu atrakinu atrakinsiu atrakinti durų.
 5. Šioje vietoje kitais metais statys stato statė parduotuvę.
 6. Vakar Marija išskalbia išskalbė išskalbs užuolaidas.
 7. Viktorai, ar rytoj rytą tu išsiurbei išsiurbsi išsiurbk kilimus?

 4. Įrašykite reikiamą žodžio kuris, kuri formą.

 

 1. Mergaitė, su ..kuria.. kalbėjosi brolis, buvo iš gretimo buto.
 2. Parduotuvė, ..kurioje.. dirba Rūta, yra Pamėnkalnio gatvėje.
 3. Stalas, ... kurįo.. pirkai šeštadienį, kainavo 100 eurų.
 4. Visos knygos, ... kurias.. aš skaitau, yra iš bibliotekos.
 5. Butas, .. kurįo.. norėjau, man per mažas.
 6. Kėdės,... kurios.... man patinka, labai brangios.

 5. Parašykite tinkamą formą.

 1. Aš noriu šio tvarkingo puikaus (šis tvarkingas puikus) buto.
 2. Jonui reikia to įdomaus (tas įdomus) paveikslo.
 3. Mes nusipirkome tą patį žalią (tas pats žalias) kilimą.
 4. Astai patinka ši rami gera (šis ramus geras) sodyba.
 5. Vyras nepirko šių medinių (šis medinis) kėdžių.
 6. Seneliai gyvena šiame mūriniame (šis mūrinis) name.
 7. Tėvai dirba šiame dideliame (šis didelis) pastate.
 8. Studentai dirba anoje senoje (anas senas) bibliotekoje.
 9. Mes susitikome šioje, ramioje, mažoje (šis, ramus, mažas) gatvėje.
 10. Mamai reikia … naujesnės viryklės ….. (naujesnė viryklė).