• Būdvardžiųlaipsniavimas.

Lietuviųkalbojeskiriamitrysbūdvardžiųlaipsniai: nelyginamasis, aukštesnysis, aukščiausiasis. Aukštenysisbūdvardžiųlaipsnisturi jam būdingąpriesagą–esn, aukčiausiajambūdingapriesaga–(i)aus.Atkreipkitedėmesį į pavyzdžius:

Šisnamasnaujas. Tas namasnaujesnis. Anas namasnaujausias.

Šivirtuvėpatogi. Ta virtuvėpatogesnė. Ana virtuvėpatogiausia.

  • Comparison of adjectives

There are three degrees of adjectives: positive, comparative and superlative in the Lithuanian language. A comparative form of an adjectives has a suffix-esn and a superlative form has a suffix –(i)aus. For example:

This house is new. That house is newer. Ana’s house is the newest.

This kitchen is comfortable. That kitchen is more comfortable. Ana's kitchen is the most comfortable

 

Atkreipkimedėmesį į laipsniųdarybą (žr. lentelėje):

Note the rules of comparison forms (examples in the table):

Vienaskaita

Vienaskaita

geras → geresnis (negu kas? užką?) → geriausias (išvisų, pats …)

gera → geresnė (negu kas? užką?) → geriausia (išvisų, pati …)

gražus → gražesnis → gražiausias

graži → gražesnė → gražiausia

Daugiskaita

Daugiskaita

geri → geresni → geriausi

geros → geresnės → geriausios

gražūs → gražesni → gražiausi

gražios → gražesnės → gražiausios

 

  • Aukštesniojoiraukščiausiojolaipsniobūdvardžiųlinksniavimas.

 

Dėmesio! Svarbu pažymėti, kad aukštesniojo laipsnio vyriškosios ir moteriškosios giminės būdvardžius linksniuosime taip: geresnis kaip didelis/ geresnė kaip didelė. Aukščiausiojo laipsnio vyriškosios ir moteriškosios giminės būdvardžius linksniuosime taip: geriausias kaip žalias/ geriausia kaip žalia.

Inflection of comparative and superlative adjectives

Attention! It is important to know that masculine and feminine comparative adjectives will be inflected as follows: geresnis kaip didelis/ geresnė - didelė. Masculine and feminine superlative adjectives will be inflected this way: geriausias kaip žalias/ geriausia - žalia.