Prielinksniai - Предлоги

Ką? ACC. – Кого?/Что? Соотв.

 

Į – В

Aš einu į universitetą. ( kinas, teatras, auditorija)

 

Pas  - К

Aš einu namo.

Aš einu pas draugą (mama, Tomas, brolis)

 

Per – По/Через

Aš einu per tiltą. (gatvė, parkas, skveras)

 

Pro – Мимо

Aš einu pro parduotuvę (bankas,  biblioteka, muziejus)

 

 

Prieš – Перед

Aš stoviu prieš banką ( paštas, upė, stotis)

 

 

Ko? G.

 

Ant -  На

Aš stoviu ant kalno (gatvė, tiltas)

 

Prie – Возле

Aš stoviu prie bažnyčios ( parduotuvė, universitetas)

 

Iš  - Из

Aš einu iš mokyklos (muziejus, paštas, biblioteka)

 

 

Už – Сзади/Позади

Aš stoviu už kavinės ( paminklas - памятник, pastatas)

 

 

Tarp – Между

Bankas stovi tarp stoties ir tilto ( teatras, universitetas, gatvė, vaistinė)

 

 

 

 

 

 

 

Prieveiksmiai - Наречия:

Čia – Здесь -  kas? N. Aš gyvenu čia.

Ten – Там – kas? N. Ten yra parduotuvė.

Toli – Далеко – kas? N. Toli yra bankas.

Netoli – Близко – ko?G. Netoli universiteto yra  parduotuvė.

Kairėje – Слева – ko?G. Kairėje parko  yra bažnyčia.

Dešinėje – Справа – ko? G. Dešinėje kavinės yra paštas.

Namie  - Дома. Aš esu namie.

 

Atsakykite į klausimus. Vartokite prielinksnius ir prieveiksmius. – Ответьте на вопросы. Используйте предлоги и наречия.

 

 

Kur yra bažnyčia? Bažnyčia yra ant kalno.

 

 

Kur yra tiltas? Tiltas yra prie upės.

 

 

Kur yra paštas? Paštas yra tarp muziejaus ir vaistinės.

 

 

Kur yra teatras? Teatras yra už kavinės.

 

 

Kur yra geležinkelio stotis? Geležinkelio stotis yra už kalno.

 

 

Kur yra muziejus? Muziejus yra prie parduotuvės.

 

 

Kur yra universitetas? Universitetas yra prieš tiltą.

 

 

Kur yra vaistinė? Vaistinė yra už paminklo.